Proact: fortsatta utmaningar, redovisar preliminära siffror

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-företaget Proact meddelar preliminära siffror för det fjärde kvartalet.

Kvartalet präglades, liksom föregående kvartal, av utmaningar i Business Unit West, som inkluderar Belgien, Nederländerna och Tyskland, skriver Proact i ett pressmeddelande.

Intäkterna ökade i fjärde kvartalet med 2 procent till 991 miljoner kronor (967 motsvarande kvartal 2018). Organiskt minskade intäkterna med 3 procent.

Justerat ebita-resultat låg på 48,9 (57,7) miljoner kronor, motsvarande en justerad ebita-marginal om 4,9 procent (6,0).

Kvartalet innehöll också jämförelsestörande poster om -11,2 miljoner kronor från kostnader för förvärv samt strukturåtgärder.

Ordinarie bokslutskommuniké publiceras den 6 februari.

"Vi är inte nöjda med kvartalets resultat, men våra övergripande mål kvarstår, där våra molntjänster samt accelererad tillväxt via förvärv är i fokus. Samtidigt måste vi också lyckas att bibehålla intäkter och marginaler i system-affären med tillhörande support- och konsulttjänster", säger Jonas Hasselberg, vd för Proact, i en kommentar.

Proacts förbättringsåtgärder i Tyskland går enligt plan och resultatet förbättrades där i jämförelse med föregående kvartal. I Nederländerna påverkade lägre marginaler och högre säljkostnader resultatet. Även i Business Unit UK var marginalerna lägre än föregående kvartal.

I Business Units Nordics var resultatutvecklingen god i jämförelse med föregående kvartal, skriver Proact.