PRECIO FISHBONE: TILLÄGGSKÖPESKILLING PRECIO VIETNAM 1,1 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precio Fishbones slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av Incubes minoritetsandel på 15 procent av Precio Vietnam blev 1,1 miljoner kronor. När affären aviserades under 2018 uppgavs att den maximala tilläggsköpeskillingen kunde bli 2,5 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling kommer att betalas.