Powell: ekonomi i gynnsamt läge, men möter betydande risker

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska ekonomin är i ett "gynnsamt läge", men står inför "betydande risker" när tillväxten internationellt bromsar in mer osäkerheter kring handel.

Det sade Fedchefen Jerome Powell i ett tal vid konferensen i Jackson Hole på fredagen, enligt Bloomberg News.

"Osäkerhet kring handeln verkar spela en roll i den globala inbromsningen och i svag industri och investeringar i USA", sade han.

"Vi kommer att agera som lämpligt för att bibehålla expansionen, med en stark arbetsmarknad och en inflation nära det symmetriska 2-procentsmålet", fortsatte han.

Fedchefen sade att tiden sedan det senaste FOMC-mötet i juli har varit "händelserik".

"Vi har sett ytterligare belägg för en global inbromsning, särskilt i Tyskland och Kina. Geopolitiska händelser har stått i fokus bland annat den ökade sannolikheten för en hård brexit, stigande spänningar i Hongkong och upplösningen av den italienska regeringen", sade han.

Jerome Powell nämnde också utvecklingen i handelskriget mellan USA och Kina.

"I princip kan allt som påverkar utsikterna för sysselsättning och inflation också påverka den lämpliga hållningen för penningpolitiken, och det kan inkludera osäkerhet kring handelspolicy", sade han.

"Det finns dock inga moderna jämförelser för att vägleda en policyrespons i det nuvarande läget", fortsatte han.

Fedchefen sade också att de noga bevakar utvecklingen och bedömer vilka implikationer den har för utsikterna för USA och banan för penningpolitiken.

Han sade att centralbanker har visat sig kunna dämpa inflationen men det är fortsatt en öppen fråga om centralbanker kan stimulera ekonomin och verka kontracykliskt i en tid med mycket låga räntor.