Poolia: minskad omsättning och resultat 4 kv, höjer utdelning

STOCKHOLM (Direkt) Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 2,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (6). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 393 miljoner kronor (476).

Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor (6,3) och rörelsemarginalen var 1,1 procent (1,3).

Resultatet före skatt uppgick till 3,5 miljoner kronor (4,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,7 miljoner kronor (7,8).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:25).