PHARMACOLOG: CA 13% RABATT I RIKTAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pharmacologs riktade emission om 1,4 miljoner units, motsvarande 2,8 miljoner aktier, övertecknades. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 10:80 kronor per unit, motsvarande 5:40 kronor per aktie. Rabatten var således omkring 13 procent i jämförelse med senaste betald kurs. Bolaget tillförs 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 22 procent för befintliga aktieägare.

Styrelsen i Pharmacolog har även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den riktade emissionen) till bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i Pharmacolog kommer att erhålla en teckningsoption av serie TO1 för varje sju aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras cirka 1,4 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna.

Totalt emitteras cirka 2,8 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1,4 i den riktade emissionen och 1,4 till aktieägarna.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 12 kronor och lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Pharmacolog tillföras högst cirka 33,8 miljoner kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 18,1 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen.