PEXIP: HÖG VIDEOMÖTESEFTERFRÅGAN LYFTE OMSÄTTNINGEN 67% 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det norska företaget Pexip, som levererar teknik för videomöten, redovisar en intäktsökning för det första kvartalet 2020 på 67 procent. Intäkterna steg till 150 miljoner norska kronor (90).

Ebitda-resultatet förbättrades till 35,8 miljoner kronor (19,8) medan rörelseresultatet (ebit) steg till 25,1 miljoner kronor (8,0).

Nettoresultatet ökade till 37,7 miljoner kronor (5,5) med stöd av valutavinster i samband med försvagningen av den norska kronan när oljepriserna kollapsade.

"Försäljningsutfallet speglar ett bra momentum i början av 2019, vilket ytterligare förstärktes av situationen med covid-19 eftersom fler och fler företag vänder sig till videokommunikation för att säkerställa kontinuitet i verksamheten", skriver vd Odd Sverre Østlie i delårsrapporten.

Försäljningsökningen i kvartalet kom framförallt från befintliga kunder, samtidigt som förfrågningarna från nya kunder ökade. Särskilt uppger sig Pexip ha sett en ökning i efterfrågan från sjukvårdssektorn och offentlig sektor.

"Vi slutade det andra kvartalet med en betydande ökning av de årliga återkommande intäkterna (ARR) om 9,5 miljoner dollar, vilket gav totalt kontraktade årliga återkommande intäkter på 56,7 miljoner dollar vid slutet av kvartalet. Det är en 50-procentig ökning jämfört med ett år tidigare", säger Odd Sverre Østlie. Pexip har som mål att ha årliga återkommande intäkter på 300 miljoner dollar i slutet av år 2025.

Under det första kvartalet 2020 såg Pexip en betydande försäljningsökning eftersom covid-19-situationen ökade efterfrågan på videokommunikation och social distansering.

"Företaget ser tecken på att situationen normaliseras och att företag har mött sina nödlägesbehov när det gäller videokonferenser. På grund av detta förväntar vi oss lägre tillväxt i kvartalstakt när det gäller årliga återkommande intäkter under det andra kvartalet 2020 jämfört med i det första kvartalet 2020", skriver bolaget i rapporten.

Vidare upplevde Pexip en betydande ökning av användandet mot slutet av första kvartalet, och hittills under andra kvartalet har användandet vid högstabelastningen stigit med mer än faktor sju.

"Denna ökning förväntas påverka bruttomarginalen negativt i viss mån, samt öka investeringarna i IT-utrustning", uppger Odd Sverre Østlie i delårsrapporten.

Pexip-aktien stängde på tisdagen vid 103 norska kronor, vilket kan jämföras med emissionskursen på 63 norska kronor per aktie under våren inför noteringen.

Den nyemissionen övertecknades mer än 20 gånger, enligt besked i början av maj. Emissionskursen motsvarade ett marknadsvärde, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption, om 6,3 miljarder norska kronor. I samband med noteringen tillfördes Pexip 1,2 miljarder kronor.