Peab: övrigt husbyggande kompenserar för lägre bostadsvolymer

STOCKHOLM (Direkt) Byggkoncernen Peab ser fortsatt goda marknadsförutsättningar och en ökad orderingång av framför allt anläggningsprojekt samt övrigt husbyggande kompenserar för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt.

Det framhåller Jesper Göransson i delårsrapportens vd-ord.

"Bostadsbyggandet dämpas i Sverige under 2018 och bedöms fortsätta att minska under 2019. Efterfrågan på ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler är fortsatt hög vilket bedöms fortsätta under 2019. I Norge är marknadsutsikterna likartade med ett förväntat minskat bostadsbyggande och en än tydligare uppgång för övrigt husbyggande under 2018", fortsätter han.

Peabs orderstock ökade till 48,0 miljarder kronor, från halvårsskiftets 47,5 miljarder kronor.

Sektorkollegan Skanska drog i sin niomånadersrapport på torsdagen ned marknadsutsikterna för svenskt bostadsbyggande till svag marknad kommande tolv månader, från stabil i halvårsrapporten. Under bolagets rapportpresentation framhölls det att klart färre starter är att vänta inom svenskt bostadsbyggande som helhet, vilket Skanska bedömde skulle leda till ett mindre orderintag för bostadsbyggande.

Peabs rörelseresultat blev 743 miljoner kronor i det tredje kvartalet (714). Nettoomsättningen uppgick till 12.445 miljoner kronor (11.595).

Enligt Refinitivs analytikersammanställning var 12.532 respektive 735 miljoner kronor förväntat.

Koncernrörelsemarginalen summerades till 6,0 procent (6,2). Inom byggdelen var marginalen 2,3 procent (2,1) och inom anläggning 3,0 procent i kvartalet (3,2).

Kvartalets orderingång var 11.473 miljoner kronor (10.651).