PANION: STYRELSEN REKOMMENDERAR BUDET FRÅN COMBIGENE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i det Spotlight-listade djurhälsobolaget Panion Animal Health rekommenderar det bud på bolaget som Combigene lade i april.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Tillsammans med finansiella och legala rådgivare har vi gjort en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Utöver en rent finansiell analys har vi analyserat potentiella alternativa budgivare. Styrelsen har fullt förtroende för ledningens förmåga att utifrån bolagets position och strategi skapa långsiktigt aktieägarvärde, varför även olika alternativ att utveckla Panion som självständigt bolag har beaktats. Slutsatsen av vårt intensiva arbete är att erbjudandet är skäligt och vi står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet från Combigene", säger Lars Friis Mikkelsen som är styrelseledamot i Panion.

Styrelsens ordförande Lars Thunberg anses jävig eftersom han är styrelseledamot i Combigene och har därför inte deltagit i styrelsens handläggning av ärendet.

Panion har anlitat Grant Thornton som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

Grant Thornton har, på styrelsens uppdrag, lämnat ett värderingsutlåtande till styrelsen enligt vilket budpriset, enligt Grant Thorntons uppfattning, är skäligt för Panions aktieägare och teckningsoptionsinnehavare ur ett finansiellt perspektiv.

Combigene erbjuder 0,5426 aktier för varje Panionaktie och 0,0559 aktier för varje teckningsoption i Panion.

Det motsvarar ett budvärde på omkring 0:67 kronor per aktie och 0:07 kronor per teckningsoption, eller ett totalt budvärde på cirka 16,7 miljoner kronor.

Budpriset innebär en premie på cirka 25,2 procent jämfört med aktiens stängningskurs dagen före budbeskedet och 25,2 procent även om man jämför med den volymviktade snittkursen per aktie under de 20 handelsdagarna före budet.

Acceptperioden för erbjudandet löper preliminärt från den 23 maj till den 20 juni 2019, med förbehåll för eventuella förlängningar.