PANDOX: STARKT 2 KV VISAR ATT DIVERSIFIERING BETALAR SIG - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hotellfastighetsbolaget Pandox tillväxt i det andra kvartalet var stark, med hänsyn tagen till den negativa påsk-effekten. Bolaget får "betalt" för sin diversifiering och närvaro på starka marknader utanför Skandinavien.

Det säger vd:n Anders Nissen till Nyhetsbyrån Direkt.

För jämförbara enheter ökade Pandox totala intäkter och totalt driftnetto med 3,9 respektive 3,3 procent i det andra kvartalet, valutajusterat, efter 3,8 respektive 3,2 procent i det första kvartalet. Tillväxten var således i stort oförändrad mellan kvartalen trots att en positiv påsk-effekt byttes ut mot en lika stor negativ effekt på 2-3 procent mellan kvartalen.

"Vi hade en solid tillväxt i kvartalet. Justerat för de 2 till 3 procenten för påsken var det andra kvartalet starkt. Omvänt var det första kvartalet lite svagare, justerat för påsk-effekten", säger han.

Bland de starka marknaderna i det gångna kvartalet lyfter han fram Tyskland. Av de totalt 144 hotellen återfanns 26 i Tyskland vid halvårsskiftet. Till juli har ytterligare tre tyska hotell tillkommit i portföljen. Dessa ligger i städerna Erfurt, Augsburg och Dortmund.

"Vi köper ledande hotell i respektive stad, till 5,7 procent i initial direktavkastning (yield), en nivå som vi finner attraktiv", säger Anders Nissen som inte utesluter ytterligare kompletterande förvärv i Tyskland.

I Storbritannien och Irland äger Pandox 24 hotellfastigheter efter ett förvärv i slutet av 2017.

Den regionala brittiska hotellmarknaden, den som Pandox har sin tyngdpunkt på, uppvisade viss minskning i genomsnittlig rumsintäkt under det andra kvartalet, runt 1 procent. I det första kvartalet angav bolaget att nedgången var 3 procent.

"Revpar minskade 1 procent men det vi har köpt i England utvecklas betydligt bättre än så. Vårt aktiva ägande med renoveringar medför att vi växte 4 procent medan marknaden var ned 1 procent. Effekten av våra förbättringar består fortfarande och vi tar fortfarande ut potential ur våra förvärv", säger Anders Nissen.

I det andra kvartalet sålde bolaget fastigheten till Hasselbacken-hotellet på Djurgården i Stockholm. Med 115 rum och utan möjlighet att bygga ut var potentialen med fastigheten begränsad ur Pandox perspektiv. För övrigt ska man inte vänta sig några försäljningar i Skandinavien, enligt vd:n.

"Vi står snarare på köparsidan än gör försäljningar. Säljer man bort fastigheter är det stora barriärer för att ta sig tillbaka in på marknader. Vi har inte varit aktiva men har i samtal dessutom märkt att andra aktörer inte vill betala vad vi tycker våra fastigheter är värda", säger han.

Rörande förvärv upprepar han budskapet att Pandox snarare ser potential utanför, snarare än i, Skandinavien.