Pandox: köper 7 hotellfastigheter i Tyskland för ca 3 mdr kr

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pandox har avtalat om att köpa sju hotellfastigheter i Tyskland för cirka 290 miljoner euro, cirka 3,1 miljarder kronor.

Fastigheterna har totalt 1.532 rum och köps av HR Group. Pandox förvärv finansieras av kassa och av nya banklån.

Hotellen kommer fortsatt att drivas av HR Group under fasta hyresavtal, som senaste 2024 övergår till omsättningsbaserade hyresavtal med "goda miniminivåer", enligt Pandox. Hotellen väntas bidra med cirka 16,5 miljoner euro i hyresintäkter och 16,4 miljoner euro i driftnetto, mätt i årstakt.

Förvärvet väntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019.