PANDOX: EBITDA STEG TILL 868 MLN KR 2 KV (794)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hotellfastighetsbolaget Pandox ebitda-resultat uppgick till 868 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019. Det innebar en ökning om 9 procent från 794 miljoner kronor i det andra kvartalet 2018.

I det första kvartalet var ebitda-tillväxten 13 procent, bolaget hade då en positiv effekt från påsken som väntades neutraliseras i det andra kvartalet.

För jämförbara enheter ökade totala intäkter och totalt driftnetto med 3,9 respektive 3,3 procent andra kvartalet, justerat för valutakurseffekter, trots en negativ kalendereffekt hänförlig till påskens infallande på 2-3 procent.

Detta efter 3,8 respektive 3,2 procent i det första kvartalet, då kalendereffekten hänförlig till påskens infallande uppskattades ha påverkat tillväxten positivt med 2-3 procentenheter i jämförbar portfölj.

Från fastighetsförvaltning var intäkterna 783 miljoner kronor (791) och driftnettot 704 miljoner kronor (664) i det gångna kvartalet. För operatörsverksamheten redovisas intäkter på 673 miljoner kronor (565) samt ett driftnetto om 212 miljoner kronor för kvartalet (167).

Pandox vd Anders Nissen uppger i rapporten att förutsättningarna för tillväxt 2019 består.