ORTIVUS: EMISSION 9 MLN KR SKA FÖRBÄTTRA FINANSIELL STÄLLNING

STOCKHOLM (Direkt) Ortivus har beslutat om att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 9 miljoner kronor. Syftet är att förbättra bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemission omfattar högst 5.662.687 nya B-aktier och teckningskursen är satt till 1:60 kronor per ny B-aktie.

Elva (11) befintliga aktier (oavsett aktieslag) berättigar till att teckna två (2) nya B-aktier.

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest har tillsammans med vissa andra investerare/aktieägare lämnat tecknings- och garantiförbindelser som säkerställer att nyemissionen blir fulltecknad.

Ovanstående är villkorad godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 februari 2019.