Orexo: påskyndar lansering av digitala terapier i USA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Orexo lanserar de digitala terapierna deprexis och vorvida i USA för behandling av symtom på depression respektive hantering av problematiskt alkoholmissbruk.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet att påskynda lanseringen baseras på patienters behov av tillgång till kliniskt validerade digitala hälsoprodukter med låg risk under den pågående covid-19-pandemin och den "Enforcement Policy" som amerikanska Food and Drug Administration (FDA) nyligen utfärdat, vilken öppnar upp för en snabb väg till marknaden för digitala terapier inom det psykiatriska området, skriver Orexo.

Som ett resultat av FDA:s policy kommer utvecklingen av OXD01, en digital terapi för behandling av opioidberoende, påskyndas och testas tillsammans med utvalda kunder under det fjärde kvartalet 2020, för att förbereda för en bred lansering under andra kvartalet 2021, ett år tidigare än ursprungsplanen.

Orexo uppskattar preliminärt att dessa tre digitala terapier tillsammans kan ha en årlig försäljningspotential uppgående till 420 - 650 miljoner dollar fem år efter lanseringen.

För att möta patientbehovet som uppstår genom covid-19 och påskynda kommersialiseringen kommer Orexo dra nytta av bolagets starka finansiella ställning för att investera i den tidigarelagda lanseringen av de digitala terapierna under 2020. Opex för 2020 förväntas därmed öka till 750 - 800 miljoner kronor från 550 - 600 miljoner kronor vilket reflekterar investeringar relaterat till de påskyndande lanseringarna och uppbyggnaden av DTx-verksamheten.

Förutom avskrivningar, omfattar inte opex-guidningen aktiverade investeringar såsom de tidigare kommunicerade investeringarna relaterade till förvärvet av rättigheterna till deprexis i USA och andra engångsinvesteringar relaterade till digitala behandlingar uppgående till cirka SEK 115 miljoner.

De första intäkterna från digitala behandlingar förväntas under tredje kvartalet 2020 och de totala nettointäkterna för året kommer vara avhängigt den takt som bolaget kan säkerställa prissubventioner, skriver Orexo.

Klockan 13.30 har Orexo en telefonkonferens där vd Nikolaj Sørensen och chefen för digitala behandlingar Dennis Urbaniak kommer att ge en kort presentation av kommersialiseringsplanerna för de digitala terapierna.