ÖRESUND: SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 127 KR VID UTGÅNG AV 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Öresund rapporterar ett substansvärde om 127 kronor per aktie den 31 mars 2019, en minskning med 2,2 procent sedan utgången av 2018. Detta är 15,4 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 13,2 procent under motsvarande period.

Det framgår av delårsrapporten.

"Första kvartalet 2019 kännetecknades av att riskaptiten återvände. Cykliska bolag gick betydligt bättre än defensiva bolag. Eftersom Öresund inför 2019 var positionerat för en sidledes konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, resulterade detta i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under årets första kvartal. Vi tror dock på en något svagare konjunktur framöver vilket i så fall borde gynna Öresunds värdepappersportfölj", skriver Öresund det.

Större positiv påverkan på substansvärdet under första kvartalet hade innehaven i Fabege, Svolder och Intrum. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media och Attendo.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2019 var 132:00 kronor (129:40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-3) procent under delårsperioden.

Öresunds resultat per aktie för kvartalet uppgick till -2:90 kronor (-4:13).