Opus: sätter nya finansiella mål

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilprovningsbolaget Opus har reviderat sina finansiella mål som fokuserar på tillväxt, rörelsemarginal och optimering av kapitalanvändning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Opus reviderade finansiella mål ligger i linje med fortsatt förväntad lönsam tillväxt, uppger bolaget.

De nya målen är följande:

* 5-10% årlig omsättningstillväxt (genomsnittlig organisk och förvärvsrelaterad tillväxt under en treårsperiod)

* 15% ebita-marginal

* Nettoskuld/ebitda ska inte överstiga 3,0

Tidigare hade bolaget följande mål:

* Omsättning om 400 miljoner dollar att uppnås för

verksamhetsåret 2021.

* Ebitda-marginal om 25% att uppnås för

verksamhetsåret 2021.

* Nettoskuld/ebitda ska inte överstiga 3,0x över de

senaste tolv månaderna.

Vd Lothar Geilen kommenterar:

"Opus kommer fortsätta att driva lönsam tillväxt med beaktande av vår finansiella position, vilket innebär tonvikt på mindre kapitalintensiva affärsmodeller. Genom att leverera på dessa mål är vi övertygade om att Opus kommer att fortsätta att växa som en ledande aktör på den globala bilprovningsmarknaden och fortsätta sin spännande resa på marknaden för support av avancerade fordon".