Opus: nybildade Ograi inklusive vd lägger bud

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Opus har mottagit ett kontantbud om 7:75 kronor per aktie från Ograi, ett nybildat bolag som indirekt ägs av SCP III EPC UK som förvaltas och rådges av Searchlight Capital Partners. Lothar Geilen, vd och aktieägare i Opus, deltar i erbjudandet tillsammans med Searchlight.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom Lothar Geilens aktieägande samt oåterkalleliga åtaganden från Opus medgrundare Magnus Greko och Jörgen Hentschel har Ograi BidCo säkerställt ett ägande om cirka 21,2 procent av aktierna i Opus i erbjudandet. Utöver det har en aktieägare representerande cirka 3,8 procent av aktierna i Opus uttryckt sitt stöd för erbjudandet. Således har Ograi sammantaget erhållit ett stöd för dess erbjudande av aktieägare representerande cirka 25,0 procent av aktierna i Opus.

Ograis bud om 7:75 kronor kontant per aktie i Opus, vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 2.250 miljoner kronor.

Erbjudandet representerar en premie om: cirka 30 procent i förhållande till stängningskursen den 29 november 2019 och cirka 41 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av budet.