OPTIFREEZE: HÖGRE INTÄKTER, ÖKAD FÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optifreeze, som handlas på Spotlight Stock Market, redovisar intäkter för rörelsen på drygt 1,1 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (0,5). Omsättningen var 0,3 miljoner kronor (0,3).

Resultat för perioden blev -2,5 miljoner kronor (-1,6), framgår det av bokslutsrapporten.

Likvida medel uppgick till 13,7 miljoner kronor vid utgången av det fjärde kvartalet (6,8).

"Under 2019 har vi på Optifreeze arbetat hårt med det fokus på Optiflower och Optidry som bolaget tog strategiskt beslut om under 2018. Arbetet har varit framgångsrikt och har resulterat i positiva industriella tester på̊ våra kunders anläggningar. De delvis kundfinansierade testerna har, förutom att hjälpa till i bolagets utveckling, också bidragit med intäkter till bolaget", skriver den tillförordnade vd:n Ulf Hagman i bokslutsrapporten.

Optifreezes övergripande mål för 2020 är att genomföra en lansering inom Optiflower för sticklingar och snittblommor efter att bolaget slutfört testerna tillsammans med Syngenta.

"Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering", skriver Ulf Hagman.

Vad gäller Optidry-segmentet kommer pågående projekt med nuvarande kunder att fortsätta under 2020 med målsättningen att avsluta projekten med en försäljning, vilket kommer att innebära startskottet för en bredare lansering av Optidry, heter det i rapporten.