OPEC: SÄNKER EFTERFRÅGEPROGNOS NÅGOT - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Opec väntar sig att den globala efterfrågan på olja kommer att vara 99,84 miljoner fat per dag under 2019, ned från 99,92 i förra månadsrapporten.

Det framgår av Opecs månadsrapport för september.

Efterfrågeökningen blir därmed 1,02 miljoner fat från föregående år, mot 1,10 i förra bedömningen.

"Nedgången kan hänföras till svagare än väntade data första halvåret från olika globala efterfrågecentrum och lägre ekonomiska tillväxtprognoser för resten av året", skriver Opec.

Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 100,92 miljoner fat per dag, jämfört med 101,05 i förra rapporten.

Opec sänker prognosen för efterfrågan på Opec-olja för 2019 till 30,61 miljoner fat per dag, jämfört med 30,69 i förra rapporten. För 2020 pås en efterfrågan på 29,40 miljoner fat per dag, jämfört med 29,42 i förra rapporten.

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen för de 14 Opecländerna var 29,741 miljoner fat per dag i augusti, jämfört med 29,605 föregående månad. Bland annat ökade Saudiarabien produktionen med 118.000 fat per dag och Nigeria med 86.000, medan Iran och Libyen drog ned med 24.000 respektive 21.000.

Utbudet utanför Opec väntas uppgå till 64,40 miljoner fat per dag under 2019, tidigare bedömning var 64,39 miljoner. För 2020 spås 66,65 miljoner fat, tidigare bedömning var 66,78 miljoner fat.