OPEC: OFÖRÄNDRAD EFTERFRÅGEPROGNOS 2019 - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Opec väntar sig att den globala efterfrågan på olja kommer att vara 99,87 miljoner fat per dag under 2019. Oförändrat från tidigare bedömning.

Det framgår av Opecs månadsrapport för juli, jämfört med föregående månadsrapport.

Opec sänker efterfrågan på Opec-olja för 2019 till 29,27 miljoner fat per dag, jämfört med 30,52 i förra rapporten.

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen för de 14 Opecländerna var 29,830 miljoner fat per dag i juni, jämfört med 29,898 föregående månad.

Iran har inte kommunicerat sin oljeproduktion, men tal från andrahandskällor antyder att produktionen minskade med 142.000 fat, Irak minskade med 27.000. Nigeria ökade med 129.000 och Saudiarabien med 126.000.

Utbudet utanför Opec väntas uppgå till 64,53 miljoner fat per dag under 2019. Tidigare bedömning var 64,51 miljoner.

==============================================================
OPEC-PROGNOS FOR GLOBAL OLJEEFTERFRÅGAN
(Miljoner fat per dag, föregående månad inom parantes)
==============================================================
1.kv        2.kv      3.kv       4.kv
98,76 (98,76) 99,24 (99,24) 100,61 (100,61) 100,84 (100,84)
==============================================================