OPEC: HÖJER EFTERFRÅGEPROGNOS 2020 - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 100,98 miljoner fat per dag, upp från 100,88 i förra rapporten.

Det framgår av Opecs månadsrapport för december.

Efterfrågan på olja bedöms ha varit 99,77 miljoner fat per dag under 2019, ned från 99,80 förra månadsrapporten.

Opec sänker prognosen för efterfrågan på Opec-olja för 2019 till 30,63 miljoner fat per dag, jämfört med 30,71 i förra rapporten. För 2020 spås en efterfrågan på 29,47 miljoner fat per dag, ned från 29,58 i förra rapporten.

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen för de 14 Opecländerna var 29,444 miljoner fat per dag i december, jämfört med 29,606 föregående månad. Bland annat minskade Saudiarabien och Irak produktionen med 111.000 respektive 76.000 fat per dag, medan Angola ökade med 125.000.

Utbudet utanför Opec uppgick till 64,34 miljoner fat per dag under 2019, tidigare bedömning var 64,30 miljoner. För 2020 spås 66,68 miljoner fat, tidigare bedömning var 66,46 miljoner fat.