ONCOPEPTIDES: HORIZONRESULTAT VISAR FÖRBÄTTRAD SVARSFREKVENS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oncopeptides meddelar att de övergripande slutresultaten från fas 2-studien Horizon, som utvärderar melflufen i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM), visar på en förbättrad tumörsvarsfrekvens.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De slutliga resultaten från studien visar på en förbättring av tumörsvarsfrekvensen (ORR) för trippelklassrefraktära RRMM-patienter jämfört med de interimsdata som presenterades vid American Society of Hematology-konferensen (ASH) i december 2019. Horizon-resultaten uppvisar en fortsatt god effekt och säkerhetsprofil i svårbehandlade RRMM-patienter för melflufen.

Resultaten kommer att ligga till grund för bolagets kommande NDA-ansökan om villkorat marknadsgodkännande i USA. Arbetet med dessa förberedelser fortgår planenligt för att lämna in ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i slutet av andra kvartalet 2020, heter det.

Oncopeptides kommer att hålla en webcast i dag, torsdag, klockan 14 för en uppdatering om resultaten.