ONCOLOGY VENTURE: BESLUTAR OM TIDIGARE PRESENTERAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Oncology Venture beslutade på måndagen att genomföra en tidigare kommunicerad företrädesemission baserat på ett bemyndigande till styrelsen från en extra bolagsstämma den 15 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsperioden börjar den 31 oktober 2019 och slutar den 14 november. Vid fullteckning av samtliga units erhåller bolaget 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsoptionerna har en löptid om 24 månader och kan tillföra ytterligare cirka 300 miljoner kronor vid fullt utnyttjande.

En unit består av en ny aktie och en teckningsoption som ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs om 6:00 kronor. Units tecknas mot kontant betalning om 2 kronor.

Emissionsgarantier och andra åtaganden om 100 miljoner kronor har ställts ut av garanter.

Innehavare av teckningsoptionerna kommer ha möjlighet att utnyttja sina teckningsoptioner i fem tvåveckorsperioder under 24 månaders löptid. Perioderna infaller i april 2020, september 2020, februari 2021, maj 2021 och september 2021.

Oncology Venture kommer att hålla en pressträff med bolagets nya vd Steve Carchedi fredagen den 25 oktober.