OBOYA: RAMAVTAL I KINA INOM INDUSTRIELL CANNABIS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oboya har tecknat ett ovillkorat ramavtal i Kina med ett ledande odlingsbolag inom industriell cannabis.

"Avtalet innebär ingen skyldighet till beställning. Som ett första steg i samarbetet ska en studie genomföras där kundens behov ska analyseras", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det sammanlagda ordervärdet vid löpande beställningar under 2020 beräknas uppgå till cirka 13,1 miljoner kronor, skriver Oboya samtidigt.

"Genom ramavtalet möjliggörs ett viktigt steg in på den växande marknaden för medicinsk cannabis och en utökad närvaro på den kinesiska odlingsmarknaden i stort", heter det.