OBOYA HORTICULTURE: ORDFÖRANDE LARS ROSÉN AVGÅR AV HÄLSOSKÄL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oboya Horticultures ordförande Lars Rosén lämnar styrelsen på grund av hälsoskäl.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Oboyas styrelse avser att kalla till en extra stämma för val av ny styrelsemedlem och val av styrelseordförande. Under tiden kommer ledamoten Joachim von Schéele att fungera som interimistisk styrelseordförande.