Oasmia gravt undervärderad enligt nyförvärvad expertis

Internationellt rutinerade Dr. Jarl Ulf Jungnelius M.D. är nyligen kontrakterad medicinsk rådgivare för Oasmia Pharmaceuticals. Det lilla Uppsalabolaget har imponerat stort på onkologexperten som utan partner tagit sin produkt från laboratorium till initial försäljning."Hur de har gjort allt det här själva begriper jag inte, de ska ha en stor eloge.", säger Ulf Jungnelius.

image

Han är onkologen som har arbetat på Radiumhemmet i Stockholm i tolv år och därefter utvecklingen av nya cancerläkemedel i USA sedan början av 90-talet. Ulf Jungnelius har jobbat för Eli Lilly, Pfizer såväl som Celgene där han utvecklat och lanserat flera läkemedel för cancerbehandling. Hans kunskap och erfarenhet är unik i svensk kontext och just vad Oasmia eftersöker för att ta sin verksamhet vidare.

"Det finns inte många svenskar i världen som har internationell erfarenhet av läkemedelsutveckling inom cancerbehandling. Området är extremt komplicerat och en vetenskap i sig med olika lagar och förordningar för EU och USA. När Oasmia nu behöver tänka kommersiell, regulatorisk och klinisk strategi behöver de förstärka verksamheten med den kompetens jag besitter genom min yrkeserfarenhet."

Uppsalabaserade Oasmia Pharmaceuticals verksamhet inriktar sig på att utveckla nya läkemedel inom human- och veterinäronkologi, med emfas på humanverksamheten. Den produkt som redan fått godkänt i Ryssland är läkemedlet Paclical®. Det används som behandling för äggstockscancer och är en förbättrad version av ett befintligt cellgift som ska ge patienten ett mycket bättre behandlingsalternativ genom kraftigt reducerade akuta biverkningar men med bibehållen effektivitet. I Ryssland har produkten blivit ersatt av försäkringssystemet och fått bolagets föreslagna pris accepterat. Löpande har de nu dryga 50 sjukhusregionerna börjat göra upphandlingar vilket kommer att öka löpande under året då regionernas upphandlingar för föregånde år succesivt löper ut. De initiala ordrarna Oasmia fick från Ryssland avseende Paclical® uppgick till nästan 10 miljoner dollar i slutledet.

Aktiekursen ned efter rapportsläpp

År 2014 översteg den globala marknaden för cancerläkemedel 100 miljarder dollar, en ökning med 10 procent jämfört med året innan, och utvecklingen har fortsatt i samma riktning under 2015. Det skrev bolaget i ett pressmeddelande under sommaren 2015 i samband med annonserandet av deras ansökan om listning på Nasdaq, New York. Sedan årsskiftet är man också listad där, såväl som på Frankfurt- och Stockholmsbörsen. Efter det senaste rapportsläppet den 3:e mars blev man straffad på aktiemarknaden. Aktien dök närmare 20 procent efter ett redovisat rörelseresultat på -23,2 miljoner kronor (-25,5) för tredje kvartalet, ett resultat efter skatt på -25,3 miljoner (-27,7) och resultat per aktie på -0:24 kronor (-0:30).

Den nedåtgående trenden har präglat Oasmia sedan listning, med en kursutveckling på -30 procent på tre år enligt historisk från Avanza. Dr Jungnelius bekräftar de stora utmaningarna för ett litet svenskt bolag med en förbättrad version av ett redan befintligt läkemedel att få uppmärksamhet nog att locka investerare när all uppmärksamhet fokuseras på de nya immuno-onkologiska medlen som är mycket aktiva i en minoritet av dagens cancerpatienter. För majoriteten av patienter där dessa preparat inte hjälper är förbättring av befintlig behandling livsnödvändig, berättar Dr. Jungnelius."Oasmia är ett svenskt företag för framförallt svenska investerare, men det är mycket svårt för investerare att förstå hur mycket kliniska studier faktiskt kostar. För ett stort läkemedelsbolag kostar en patient under en studie mellan 100.000 till 125.000 dollar. Behöver du 1000 patienter för en studie handlar det om 100 miljoner dollar. Vilket svenskt företag har det?"

Oasmia har dock kunnat halvera sina kostnader för kliniska studier då man genomfört dem till stor del i egen regi i 17 länder och på drygt 70 sjukhus. Med de ryska intäkterna tror Ulf Jungnelius att bolaget kan hålla status quo för verksamheten, men kapitaltillskott krävs för att bygga en marknadsorganisation i USA där man, enligt experten, har störst möjligheter att lyckas med sin produkt.

"Oasmia har lämnat in ansökan om registrering och godkännande i EU och förväntas få besked under andra halvåret av detta år. Avseende USA förväntar sig bolaget lämna in ansökan för registrering efter att företaget erhållit resultaten från sin overall survival (OS) data vilken är grunden till den amerikanska ansökan. Jag har sett över all data och om inget oväntat händer så kommer man att bli godkänd. Men hur bra produkten går i USA beror på hur duktig man är på att sälja in den och etablera en amerikansk försäljningskedja. I EU har du en konstant prispress nedåt medan USA prispressar uppåt för att alla aktörer ska tjäna så mycket som möjligt. Det gynnar Oasmia eftersom man inte har någon konkurrent givet att man är en förbättring av ett annat läkemedel.", säger Ulf Jungnelius.

"Gravt undervärderade"

Ulf Jungnelius fortsätter att prata uppskattande om den organisation, de team och den målmedvetenhet som präglar Oasmia Pharmaceuticals. När man har arbetat så länge inom cancerbehandling, berättar han, blir man beroende av att utveckla nya medel och hitta en lösning. Den intensiva drivkraften menar han att han hittar även hos de personer som verkar inom företaget.

Med din erfarenhet från branschen, vad skiljer Oasmia från andra bolag?

"I de verksamheter jag har arbetat i har man haft full besättning, mycket resurser och ett väl utvecklat kontaktnät. Oasmia har nästan osynliga lyckats med små resurser att ta sig från labbänken till registrering hos myndigheterna. Teamet bakom är oerhört kompetenta och sliter hårt för att få verksamheten att gå framåt. Men framförallt är man intresserade av att göra en skillnad för patienterna. De tittar inte på aktiekursen stup i kvarten, utan fokuserar helt på att göra skillnad för människor."

Ännu har man röda siffror, när kan Oasmia bli lönsamma?

"Om jag spekulerar, med anledning av de godkännanden man har framför sig, skulle jag tro att det inte tar speciellt lång tid i innan man går plus, och då med råge."

Hur enkelt, eller svårt, är det att ta in kapital med en liten organisation och okänt namn?

"Det är svårt! Om Oasmia utvecklat ett nytt immuno-onkologipreparat hade man badat i pengar nu. Men investerarna har inte förstått marknadspotentialen för ett förbättrat cellgift av ett äldre effektivt men toxiskt läkemedel."

Skulle du säga att Oasmia är under- eller övervärderad?

"De är gravt undervärderade. Svenska investerare har inte förstått vilken oerhörd potential man har i USA. När de väl gör det och Oasmias produkt rullar ut i USA kommer man snabbt att bli uppköpt av en de stora aktörerna. Men man får inte glömma att Oasmia även har sin nanopartikellösning, sin tekniska plattform XR-17, att stå på med vilken man har utvecklat sitt läkemedel. De äger även tekniken och kan utnyttja den för andra läkemedel framöver."

/Emelie Lundgren

=============================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.