NUCOR: SPÅR V/A 1 KV 1:45-1:50 USD (VÄNTAT 1:63) (NY)

(Tillägg: Från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det amerikanska stålbolaget Nucor, en av SSAB:s konkurrenter i Nordamerika, spår en vinst per aktie i intervallet 1:45-1:50 dollar för det första kvartalet. Väntat var 1:64 enligt Bloombergs analytikerkonsensus.

Guidningen är högre än samma period föregående år, då verksamheten summerade vinsten 1:10 dollar per aktie.

"Vi förväntar oss att stålverkssegmentet försämras under första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018, särskilt beroende på lägre snittförsäljningspriser och lägre marginaler inom tunnplåtsverksamheten", skriver bolaget.

I tillägg väntas stålleveranser till byggkunder att tyngas av ett ovanligt blött vinterväder, skriver bolaget.

"Utvecklingen för basmetall- och råvaror väntas minska under första kvartalet 2019 i jämförelse med fjärde kvartalet 2018 på grund av marginalpress i vår tackjärnsverksamhet, som upplevt minskande snittpriser sedan fjärde kvartalet 2018", skriver bolaget.

Lönsamheten från stålverken väntas komma in i jämförbar nivå med fjärde kvartalet 2018.

Nucors aktie föll drygt 2 procent i Wall Streets förhandel.