NP3: SENARELÄGGER STÄMMA, UTDELNINGSFÖRSLAG KVARSTÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NP3 Fastigheter senarelägger årsstämman till den 15 juni, från 5 maj, med anledning av den osäkerhet som covid-19 innebär.

Styrelsens tidigare kommunicerade utdelningsförslag är oförändrat

"Bolaget står fortsatt finansiellt stabilt och har inga väsentliga låneförfall, utan skriftliga kreditlöften, under de kommande tolv månaderna", skriver NP3.