NORWEGIAN: AKTIEN UPP 10% PÅ POSITIV INDIKATION OM OBL-FÖRSLAG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Norwegians aktie steg omkring 10 procent i Oslobörsens öppning på torsdagen efter att flygbolaget uppgett sig ha fått övervägande positiva indikationer från finansiella rådgivare om att obligationsinnehavarna kommer rösta för det sockrade bud som bolaget lämnat för att ta sig ur den aktuella skuldkrisen.

Ändringarna i obligationsförslaget innebär enligt Norwegians erbjudande en uppjustering av premien till 5 procent om bolaget skulle välja att lösa in lånet i förtid. Denna del av avtalet har utgjorts av en stegvis ökning om först 1 procent fram till december nästa år, 3 procent till maj 2021 och 5 procent därefter.

"Märk väl att uträkningen av antalet röster bara är provisoriskt och med förbehåll om möjliga justeringar genom en verifieringsprocess som ny görs av Nordic Trustee", skriver Norwegian.

Nordic Trustee är en obligationsbyrå, som agerar agent i för investerare.

Ett slutgiltigt resultat i omröstningen kommer offentliggöras den 16 september efter omröstning om förändringar i obligationslånen NAS07 och NAS08, skriver Norwegian.

Obligationerna förfaller helt i december nästa år. Totalt rör det sig om lån på 3,4 miljarder norska kronor, varav det första på 250 miljoner euro förfaller den 11 december vilket innebär att det är bråttom för bolaget att finna en lösning för att slippa täcka just detta lån. Det andra lånet, på 964 miljoner kronor, förfaller i augusti 2020, men föreslås av Norwegian att förlängas till februari 2022.

Norwegians aktie har fallit med runt 70 procent under 2019.