Norge: lägre inflation än väntat i januari

STOCKHOLM (Direkt) Norges konsumentpriser sjönk 0,5 procent i januari jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 3,1 procent, enligt statistik från Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analytikerna hade räknat med att KPI skulle ha sjunkit 0,3 procent under månaden och stigit med 3,3 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Reuters prognosenkät.

SSB:s mått för kärninflationen, KPI-JAE, steg med 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Analytiker hade räknat med en kärninflation på 2,3 procent. I december uppgick kärninflationen till 2,1 procent.

Den norska kronan tappade initialt 2-3 öre mot euron efter statistiken. Norges Bank har sitt nästa policymöte den 21 mars och har tydligt indikerat att det kan bli en räntehöjning då.

Konsumentpriserna i Danmark steg 0,2 procent i januari jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad året före steg priserna 1,3 procent.

Väntat var en uppgång med 0,9 procent i årstakt enligt Reuters prognosenkät. I december sjönk priserna 0,3 procent jämfört med föregående månad och steg med 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Januari-KPI för Sverige publiceras den 19 februari.