NORGE: BNP (FASTLAND) STEG 2,4% I MAJ JMF APRIL

STOCKHOLM (Direkt) Norsk fastlands-BNP steg 2,4 procent i maj, jämfört med föregående månad.

Det visar statistik från Norges statistikbyrå (SSB).

Under perioden mars-maj sjönk Norges fastlands-BNP 8,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.