NORDIC IRON ORE: RESULTAT -2,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Nordic Iron Ore, redovisar ett resultat efter skatt om -2,5 miljoner kronor (-2,4) för det första kvartalet 2019.

Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 5,4 miljoner kronor (1,1)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0:12 kronor (-0:02)

Likvida medel per 31 mars 2019 uppgick till 3,8 mkr (2,7).