Nordea-prognos: värsta raset bakom oss, BNP -5,8% i år

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har varit i fritt fall, men vi kan ha det värsta raset bakom oss och hushållen har viss motståndskraft.

Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas minska med 5,8 procent i år och öka med 4,1 procent nästa år.

"De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fått mycket stora effekter på världshandeln och på svensk ekonomi. Än så länge övervintrar många företag med permitteringar och andra stöd, men utvecklingen under hösten blir avgörande för företagens livskraft och därmed för arbetsmarknaden", säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea, i en kommentar.

Riksbanken, Riksgälden och regering/riksdag har sjösatt massiva stödåtgärder, men det finns en risk att det inte räcker och att det krävs mer stimulanser då återhämtningen tycks dra ut på tiden. Nordea räknar med ytterligare 100 miljarder kronor i finanspolitiskt stöd i år. Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till -8,0 procent av BNP i år och -4,0 procent nästa år.

Nuvarande kris är en extern chock och hushållen har därmed en hyggligt stabil finansiell ställning. Många tidigare kriser har kännetecknats av ett behov av rätta till hushållens balansräkningar, vilket ofta drar ut på tiden.

Nedgången i hushållens konsumtion är påtaglig i närtid och det sköra läget på bostadsmarknaden utgör en risk. Men återhämtningen kan ske relativt snabbt om oron för smittspridning och risken för arbetslöshet mildras.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,8 procent förra året till 9,1 procent i år och 9,6 procent nästa år.

Trots mycket låg inflation sänker inte Riksbanken räntan under prognosperioden.

"Fokus är snarare på att stötta företagen i ett mycket utsatt läge. Den svaga ekonomiska utvecklingen talar för fortsatt mycket låga räntor och att kronan förblir svag så länge riskaptiten är låg", skriver Nordea.

Läget globalt var troligen som sämst i april, men vi vet inte hur länge vi tvingas leva med restriktioner och riskerna är därmed fortsatt påtagliga.

"Om omfattande åtgärder för att minska virusets spridning består eller återinförs under hösten blir det ekonomiska läget bekymmersamt. I ett sådant scenario kan en kedjereaktion med problematiska händelser utlösas", skriver Nordea.

Till exempel kan permitteringarna utmynna i uppsägningar och arbetslösheten nå 15 procent, vilket i sin tur ökar spänningarna på bostadsmarknaden. Skulle bostadspriserna falla markant kan det ge djupa ekonomiska problem för hushållen, finansiell stress och en långvarig stagnation i den svenska ekonomin.

Nordea                    2020    2021
==============================================================
BNP                     -5,8%    4,1%
Arbetslöshet                 9,1%    9,6%
KPIF                     0,2%    1,3%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

image