Nolato: spår markant lägre volymer Heating 1h jmf 4kv

STOCKHOLM (Direkt) Nolato bedömer att volymerna inom Heating Devices kommer att vara på en "markant lägre nivå" under första halvåret 2019, jämfört med takten i fjärde kvartalet 2018, i avvaktan på lansering av nya modeller.

Det skriver vd Christer Wahlquist i en kommentar till bokslutsrapporten.

"Nolato har erhållit order på de nya modellerna och har en fortsatt stark position hos kunden", uppger han vidare.

Under det fjärde kvartalet 2018 påverkade lagerjusteringar av produkter inom Heating Devices omsättningen inom affärsområdet Integrated Solutions negativt, vilket bolaget tidigare flaggat för.

Affärsområdet Integrated Solutions omsättning fjärde kvartalet minskade till 703 miljoner kronor (900), vilket justerat för valuta är en minskning med 27 procent.

Rörelseresultatet, ebita, inom Integrated Solutions minskade till 99 miljoner kronor (116). Ebita-marginalen ökade till 14,1 procent (12,9).

"Marginalen har påverkats positivt med 2,0 procentenheter av erhållen kompensation från kinesiska myndigheter", skriver Nolato i rapporten.

Nolato redovisar ett ebita-resultat på 214 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (230). Ebita-marginalen uppgick till 12,0 procent (11,9). Nettoomsättningen uppgick till 1.781 miljoner kronor (1.926).

En utdelning om 14:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (12:50).

Aktien handlades vid 16.15-tiden på tisdagen till 377 kronor, en nedgång med 9 procent för dagen.