Nobina: minskat resultat i fjärde kvartalet, ingen utdelning

STOCKHOLM (Direkt) Bussoperatören Nobina redovisar ett resultat före skatt om 10 miljoner kronor för fjärde kvartalet, december till februari, i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 (23).

Analytiker snittestimat låg 19,3 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Infront.

Ebita-resultatet minskade till 89 miljoner kronor för kvartalet (102). På denna punkt fanns ingen snittprognos från analytikerna.

Nettoomsättningen uppgick till 2.605 miljoner kronor (2.560), motsvarande en försäljningstillväxt på 1,7 procent.

Här hade analytikerna räknat med 2.624 miljoner kronor och 2,5 procent.

Ingen utdelning föreslås för 2019/2020.

"Den osäkerhet som föreligger kring de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande situation har medfört att styrelsen beslutat rekommendera årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020", skriver bolagets vd Magnus Rosén i rapporten.

Effekterna från så kallade kontraktsmigreringar kommer att påverka bussbolaget Nobina även under inledningen av innevarande räkenskapsår, skriver bolagets vd Magnus Rosén i rapporten.

Han konstaterar att kontraktsmigreringen - kontrakt som avslutas eller påbörjas - framför allt påverkade de två sista kvartalet i det nyss avslutade räkenskapsåret.

Han konstaterar att det justerade resultatet före skatt i det fjärde kvartalet landade på 35 miljoner kronor, ned från 45 miljoner kronor. I det justerade resultatet exkluderar bolaget effekter från förvärv.