NGS: SVÅRBEDÖMT LÄGE INOM VÅRDBEMANNING BAKOM SLOPAD UTDELNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS motiverar förslaget att för 2019 slopa utdelningen med att bolaget under nuvarande marknadsförhållande ska bevara sin goda betalningsberedskap.

"Detta med hänsyn tagen främst till det svårbedömda läget inom vårdbemanning, där det är osäkert hur länge inköpsstopp och restriktivitet i beställningar kommer att bestå", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Under det fjärde kvartalet 2019 visade NGS en fortsatt svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med föregående år.

"Verksamheten inom läkarbemanningen har under 2019 utvecklas väl men marknaden mattades av under årets sista månad. Sjuksköterskebemanningen har liksom under kvartal tre haft omsättningstapp, men med oförändrade marginaler", uppger vd Ingrid Nordlund i rapporten.

Hon beskriver vidare att under december månad införde ett antal regioner, däribland Region Stockholm, inhyrningsstopp på bolagets tjänster vilket gav ett markant avtryck på omsättningen.

"De inhyrningsstopp och uppsägningar som pågår diskuteras flitigt i media och läget framåt är svårbedömt. Med tanke på de stora vårdbehov som finns och kommer att finnas ser vi dock att det finns en underliggande långsiktig efterfrågan på våra tjänster", skriver Ingrid Nordlund.