NGS: OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATTAPP 4 KV, INGEN UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett rörelseresultat på 3,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (9,6) och rörelsemarginalen var 2,7 procent (6,0).

Det ska noteras att resultatet under fjärde kvartalet 2018 påverkades av engångsposter, både positivt och negativt. Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 till 9,0 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 5,7 procent.

Resultat efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (7,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,29 kronor (0:88).

Nettoomsättningen uppgick till 133 miljoner kronor (160).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Utdelningen för 2018 var 1:00 krona per aktie.