NET TRADING: RÖRELSERESULTAT -1,9 MLN KR 1 KV, OMSÄTTNING +14%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Net Trading Group (NTG), listat på NGM, redovisar en nettoomsättning på 21,4 miljoner kronor (18,7) för det första kvartalet 2019 för koncernen. Det motsvarar en ökning på 14 procent.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,1) och likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4,8 miljoner kronor (8,5).

För moderbolaget minskade nettoomsättningen till 15,0 miljoner kronor (16,6) medan rörelseresultatet var positivt, 223.000 kronor (-588.000).

"Vinsten från verksamheten i Norge under första kvartalet är kanske den viktigaste milstolpen hittills. Detta visar att bolagets investeringar och hårda arbete med fokus på nöjda kunder är den långsiktigt rätta strategin", skriver NTG:s vd Morten Hansson i rapporten.

Förlusten i dotterbolaget har emellertid blivit större än vad bolaget hade beräknat, något som i sin helhet beror på en negativ utveckling på den finska marknaden (NTG Åland AB).

"Vinstmarginalen har varit lägre än kalkylerat, och det har fått stora konsekvenser. Matias Toukonen, vd för NTG Åland AB, har lämnat sitt uppdrag och vi har startat ett arbete för att minimera bolagets förluster", skriver Morten Hansson.

Genom ett avtal med Matsmart har NTG beslutat att fasa ut sin verksamhet i Finland och satsa resurser på att vidareutveckla det bolaget anser ger bäst lönsamhet, heter det i rapporten.

NTG planerar också att lansera försäljning av snus på den norska marknaden genom Maxsnus.no innan utgången av maj.

"Vi har stora förväntningarna på vår nya satsning, Maxsnus, som lanseras i slutet av maj månad. Den norska snusmarknaden är mycket stor, och tillväxten fortsätter. NTG:s erbjudande anser jag som attraktivt för våra kunder, och således vill snuskategorien bli ett viktigt affärsområde för NTG framöver", skriver Morten Hansson.