NET INSIGHT: RÖRELSERESULTAT KVARVARANDE BLEV -24,1 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett rörelseresultat för kvarvarande verksamhet, det vill säga exklusive Streaming Solutions, om -24,1 miljoner kronor (-50,6) för det fjärde kvartalet.

Exklusive jämförelsestörande poster om -20,1 miljoner kronor (-37,1) var rörelseresultatet -4,0 miljoner (-13,5) för kvarvarande verksamhet.

Nettoomsättningen låg på 105 miljoner kronor (106) för kvarvarande verksamhet.

Periodens resultat för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -27,6 miljoner (-47,9) och per aktie till -0:07 kronor (-0:13).