NET INSIGHT: AVSER FÖRESLÅ KAPITALÅTERFÖRING EFTER SYE-AFFÄR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Net Insights avyttring av konsumentstreaminglösningen Sye (segmentet Streaming Solutions) skapade en överlikviditet och bolaget har för avsikt att föreslå en kapitalåterföring.

Bolaget återkommer senare om formerna för detta, skriver Net Insights tillförordnade vd Anders Harrysson i bokslutsrapporten.

"Tillträdande vd Crister Fritzson kommer tillsammans med ledningsgruppen att se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier för Net Insight, för presentation senare under året", skriver han.

Framöver ska Net Insight med tydligare fokus och ökade investeringar driva tillväxt i bolagets lönsamma kärnaffär Media Networks (Nimbra).

För affärsområdet Resource Optimization fortskrider arbetet med att slutföra utvecklingen av den nya lösningen enligt plan. Bolaget har ett antal pågående positiva kunddialoger, och planerar för kommersiell lansering i början av det andra kvartalet 2020.

"Då den primära potentialen inte ligger inom områden där det finns meningsfulla synergier med Nimbraverksamheten kommer affären att bedrivas som en separat verksamhet. På sikt bedömer vi att verksamheten har bättre förutsättningar att utvecklas med en annan ägare", skriver Anders Harrysson.