NET ENT: TRÖG START PÅ 2019, LÅGA VOLYMER I SVERIGE - VD

STOCKHOLM (Direkt) Hittills i år är Net Ents spelöverskott räknat i euro 5 procent lägre än under motsvarande period förra året. Orsaken är främst lägre volymer från den svenska marknaden.

Det skriver spelbolagsunderleverantörens vd Therese Hillman i rapporten för det tredje kvartalet.

"Det är för tidigt att säga något om den svenska regleringens effekter på sikt men vi förväntar oss att de betydelsefulla kunder som vi tecknade avtal med under slutet av 2018 och de nya spel som vi lanserar kommer att bidra till nya intäkter under 2019", skriver vd Therese Hillman i rapporten.

Lokalt reglerade marknader står i dag för mer än hälften av bolagets intäkter om Sverige, som reglerades vid årsskiftet, räknas in.

Under 2018 ökade bolagets intäkter med 2,3 procent räknat i euro.