Net Ent: trög start på 2019, låga volymer i Sverige

STOCKHOLM (Direkt) Hittills i år är spelbolagsunderleverantören Net Ents spelöverskott räknat i euro 5 procent lägre än under motsvarande period förra året. Orsaken är främst lägre volymer från den svenska marknaden.

Det skriver spelbolagsunderleverantörens vd Therese Hillman i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Det är för tidigt att säga något om den svenska regleringens effekter på sikt men vi förväntar oss att de betydelsefulla kunder som vi tecknade avtal med under slutet av 2018 och de nya spel som vi lanserar kommer att bidra till nya intäkter under 2019", kommenterar vd.

Lokalt reglerade marknader står i dag för mer än hälften av bolagets intäkter om Sverige, som reglerades vid årsskiftet, räknas in.

Under 2018 ökade bolagets intäkter med 2,3 procent räknat i euro.

För fjärde kvartaler 2018 redovisar Net Ent ett rörelseresultat, inklusive vissa engångposter, om 146 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (153).

Analytiker hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat om 172 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

I resultatet ingår kostnader för omorganisation om 22 miljoner kronor samt en nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 miljoner kronor.

Exklusive dessa poster låg rörelseresultatet på 174 miljoner kronor (153).

Det rapporterade ebitda-resultatet landade på 204 miljoner kronor, inklusive kostnaderna för omorganisationen. Det justerade ebitda-resultatet var 226 miljoner kronor.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 230 miljoner kronor, enligt Bloombergs analytikerenkät.

Nettoresultatet blev 137 miljoner kronor (155), motsvarande en vinst per aktie om 0:57 kronor (0:65).

Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor (425), mot väntade 467 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2:25 kronor per aktie (2:25) genom ett aktieinlösenprogram. Snittestimatet för utdelningen låg på 2:29 kronor, enligt Bloomberg.