NCC: drar tillbaka utdelning, hittills begränsad viruspåverkan

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggbolaget NCC har beslutat att föreslå att årsstämman den 1 april inte fattar beslut om att lämna någon utdelning. Bolaget hänvisar till den rådande osäkerheten i samhället till följd av coronaviruset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det tidigare utdelningsförslag var 2:50 kronor per aktie. Likt många andra företag har NCC samtidigt beslutat att nu föreslå oförändrade styrelsearvoden.

"NCC har en stark finansiell ställning med en nettokassa. Hittills påverkas NCC endast mycket begränsat av coronaviruset och verksamheten är i gång i samtliga länder. Det är idag ändå svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt av såväl pandemin som av de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi", resonerar NCC.

Styrelsen står fortfarande fast vid sin bedömning att den tidigare föreslagna nivån på utdelning är rimlig, men konsekvenserna av coronaviruset är för närvarande svåra att överblicka och det finns skäl att vara försiktig, enligt bolaget.

"Styrelsen har fortsatt ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare i år för beslut om utdelning", säger NCC:s ordförande Tomas Billing.