NCAB: FORTSATT AVMATTNING, SPÅR CORONAEFFEKT PÅ RES OCH OMS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den avmattning som NCAB, som säljer mönsterkort, såg i det tredje kvartalet har fortsatt in i det fjärde kvartalet. Anpassning av kostnader bidrog dock till att lönsamheten i form av ebita-marginal ökade.

"Tack vare att vi inte äger egna fabriker kan vi snabbt justera kostnaderna, vilket bidragit till det ökade resultatet trots den lägre tillväxten. Vi har också senarelagt vissa projekt och anpassat nyanställningarna till den lägre tillväxttakten", skriver vd Hans Ståhl i delårsrapporten.

Samtidigt var orderingången svagare i kvartalet och för det första kvartalet 2020 bedömer bolaget att coronavirusets utbrott kommer att påverka resultat och omsättning negativt.

"Fabrikerna har hållit stängt ytterligare två veckor efter det kinesiska nyåret. Därefter har de, i mitten av februari, börjat producera med reducerad kapacitet. Detta kommer att innebära leveransförseningar såväl på mönsterkort som på många andra insatsvaror till våra kunder", skriver vd.

Sett till bolagets segment fortsatte Nordics att växa starkt, medan Europe utvecklades svagt till följd av avvaktan inför brexit och den svagare konjunkturen i Tyskland. I segmentet North America tycks marknaden ha accepterat importtullarna och enligt Hans Ståhl såg bolaget "en liten ljusning i det fjärde kvartalet".