NCAB: EBITA-MARGINAL 9,7% 4 KV (8,9), HÖJER UTDELNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NCAB, som säljer mönsterkort, redovisar ett resultat efter skatt på 31,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (34,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:88 kronor (2:06). Jämförelseperioden innehöll en positiv post för aktiverade skatteavdrag.

Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 422 miljoner kronor (407). I US-dollar var nettoomsättningen oförändrad.

Orderingången ökade med 1 procent till 480 miljoner kronor (475). I US-dollar minskade orderingången med 5 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 41,2 miljoner kronor (36,0), motsvarande en ebita-marginal om 9,7 procent (8,9). Ebita belastas av 2,2 miljoner kronor för förvärvskostnader för Altus-PCB.

Rörelseresultatet uppgick till 40,7 miljoner kronor (34,9) och rörelsemarginalen steg till 9,6 procent (8,6).

En utdelning om 4:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (4:50).