MULTIDOCKER: ÖVERSKRED STÄMMANS MANDAT I RIKTAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Multidockers styrelse har i sin nu genomförda riktade emission överskridit årsstämmans bemyndigande för antal nya aktier som fick emitteras.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget beslutade den 18 december 2019 att genomföra en riktad nyemission om högst 230.000.000 aktier, och denna genomfördes och avslutades den 31 december 2021. Bemyndigandet som gavs på bolagsstämma den 5 juni 2019 tillät styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 100.000.000 aktier.

"Styrelsens bemyndigande överskreds oavsiktligt därmed. Till följd av detta har totalt 130.000.000 stycken aktier emitterats utan vederbörligt bemyndigande", skriver Multidocker.

För att rätta till det ovan beskrivna överskridna bemyndigandet kommer inom kort en kallelse till en extra bolagsstämma att publiceras.

"Förslagen, såvida de godkänns av den extra bolagsstämman, skulle medföra ett utökande av bemyndigandet så att styrelsens beslut godkänns och det totala antalet aktier emitteras i enlighet med den av styrelsen beslutade och genomförda emissionen", heter det.