MIDSONA: FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Midsonas företrädesemission blev övertecknad och bolaget kommer tillföras cirka 613 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.