MI: STORA RISKER MED MINIMILÖNER I SVERIGE - WENNEMO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finns stora risker förknippade med att införa EU-kommissionens förslag om minimilöner på 60 procent av medianlönen på arbetsmarknaden.

Det säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det finns stora risker och det är en väldigt liten grupp som berörs i Sverige, de allra flesta ligger tryggt över nivån på 60 procent av medianlönen", säger hon.

Enligt en rapport från Medlingsinstitutet hade knappt 1 procent en så låg lön 2018, och endast 3 promille om man räknar bort de under de som är under 20 år, jobbar kort deltid eller har lönetillägg som höjer lönen över miniminivån.

Samtidigt som mycket få alltså skulle beröras ser Irene Wennemo stora risker med att införa minimilöner.

"Parterna har ju faktiskt enats om att det i vissa fall kan vara okej med löner under 60 procent av medianlönen, till exempel för de som är under 18 år och jobbar inom hotell och restaurang. Lärlingslöner är undantagna, men även om det inte formellt är en lärlingsanställning är det klart att så unga personer är nya på arbetsmarknaden och att det då kan vara rimligt med en lägre lön när man lär sig på jobbet", säger hon.

Ytterligare en risk är att hela lönebildningen riskerar att bli mer politiserad.

"Fördelen med den svenska modellen är att när man väl slutit ett avtal har både fack och arbetsgivare accepterat det. Inför man minimilöner kommer det i stället att bli en politisk fråga, med en helt annan logik. Man kan se i länder som har minimilöner att det ofta blir valfrågor, i Tyskland kommer minimilöner upp i varje valrörelse. Då anpassar man sig inte till vad som praktiskt är väl fungerande utan efter vad det finns för en tillfällig majoritet", säger Irene Wennemo.