Mekonomen: förvärv bakom tillväxten i kvartalet

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilservicekedjan Mekonomens omsättningsökning i det tredje kvartalet beror bland annat på en positiv påverkan från förvärven av FTZ och Inter-Team.

Det skriver vd Pehr Oscarson i rapporten.

Omsättningen steg med 56 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan, vilket var marginellt över analytikerkårens marknadsförväntningar i bolagets egen prognossammanställning.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 2 procent och var främst driven av tillväxt i anslutna verkstäder, skriver vd.

Trots att förvärvade FTZ och Inter-Team generellt har lägre bruttomarginaler så bidrog dessa positivt till Mekonomens bruttomarginal till följd av lägre inköpskostnader.

"Synergierna motverkades dock delvis av fortsatt ökade inköpskostnader med anledning av stark euro och ökad priskonkurrens på flera av våra huvudmarknader", skriver Pehr Oscarson och tillägger att bolaget kommer att valutajustera priserna i Norge, Polen och Sverige som en följd av den starka euron.

Pehr Oscarsson skriver vidare i rapporten att det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som annonserades i februari går enligt plan och hade en positiv inverkan på nettoresultatet, som steg till 113 miljoner (85). Att programmet väntas ge full effekt på årsbasis om 65 miljoner kronor från det fjärde kvartalet 2019 upprepas.

Genom att vässa Mekonomens digitala försäljningsflöden, skriver vd:n, är han övertygad om att bolaget har stor potential att ta marknadsandelar framöver.