MEDLINGSINSTITUTET: LÖNER +1,4 I APRIL JMF APRIL 2019 (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 1,4 procent i april jämfört med motsvarande månad 2019, en halvering jämfört med utvecklingen under de tre första månaderna 2020.

Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik.

"Den låga löneutvecklingen i april 2020 är främst en indirekt effekt av coronakrisen, eftersom den årliga lönerevision som normalt skulle ha ägt rum för en stor andel av de anställda uteblev. På grund av pandemin valde parterna att skjuta på slutförhandlingarna om nya löner och andra villkor till hösten och det är framförallt detta som nu syns i statistiken", säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, i en kommentar.

I näringslivet var löneökningarna 1,3 procent och i offentlig sektor ökade lönerna med 1,6 procent. I april påverkades färre av uppskjutna avtal i offentlig sektor än i näringslivet, men från maj och framåt väntas löneökningstakten i offentlig sektor dämpas ytterligare, då många skulle ha berörts av lönerevisioner som skjutits på framtiden.

"Löneökningstakten i framförallt näringslivet skulle ha saktat in ytterligare om det inte vore för att lågavlönade var överrepresenterade bland dem som blev av med jobbet. Detta bidrar till en högre genomsnittslön bland dem som fortsatt behåller sin anställning. Man kan exempelvis notera att löneökningstakten för arbetare inom hotell och restaurang hålls uppe, vilket avspeglar att det var en snabb minskning av timavlönade under april", säger Petter Hällberg.

Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiv utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin går denna modell inte att tillämpa efter första kvartalet 2020.