MEDLINGSINSTITUTET: LÖNER +1,4 I APRIL JMF APRIL 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 1,4 procent i april jämfört med motsvarande månad 2019, en halvering jämfört med utvecklingen under de tre första månaderna 2020.

Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik.

I näringslivet var löneökningarna 1,3 procent och i offentlig sektor ökade lönerna med 1,6 procent.